Energy 2020

Dünyanın nüfusu kadar endüstrileşmesi de her geçen gün artmaktadır. Sınırlı kaynaklar ve enerji bağımlılığına karşı sürdürülebilir ve güvenilir çözümler üretmek her anlamda önemli ve hayatidir. Toplumun, endüstrinin ve ekonominin iyi olması güvenilir, sürdürebilir ve düşük maliyetli enerji ile sağlanabilir. Standart Pompa olarak ürünlerimizde ve üretimimizde enerji tasarrufunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz.

Enerji sistemlerinin güvenilir ve sürdürülebilir bir rotaya girmesi için Avrupa’da ve dünyanın her yerinde uygulamalar ve yönetmelikler çıkarılmaktadır. Avrupa Birliği ortak enerji politikası Lizbon Anlaşması’nda masaya yatırılmış, güvenilir tedarik, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik kalemlerinde hedefler belirlenmiştir. Standart Pompa karar alırken özelikle bu yönetmelikleri ve enerji politikası hedeflerini takip etmektedir.

Avrupa Konseyi’nin 2020 yılı için koyduğu enerji ve iklim değişikliği hedeflerini kurumsal olarak çok önemsiyoruz. Sera gazı salınımlarının %20 azaltılması ve uygun koşullarda hedefin %30'a çıkarılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının %20'ye çıkarılması ve enerji verimliliğinin %20 artırılması gibi hedefler zorlayıcı olsa da adım adım yeni uygulamalarla başarılabilir.

Standart Pompa olarak enerji verimli ürünler yaratırken, güvenilir tedarik ile tüketicileri güçlendiriyor, aynı zamanda sağladığımız uzmanlık ile tüketicileri ve çevreyi koruyoruz.